Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
07.08.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 3 sierpnia 2020

W dniu 3 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 17.06.2020 r. – 01.07.2020 r. P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - Nabór nr 35/2020  Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybra...

Czytaj całość
02.07.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 35/2020  P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Liczba złożonych wniosków: 4 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 128 680,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 245 061,00 zł

Czytaj całość
27.05.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 35/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 35/2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość