Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
20.04.2023

NGR wzięła udział w spotkaniu w MRiRW dot. nowej LSR

W dniach 17-18.04. 2023 r. przedstawiciele NGR uczestniczyli w spotkaniu w MRiRW w Warszawie pt. „Realizacja rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027” (organizator MRiRW). Spotkanie poświęcone było przyszłej perspektywie finansowej oraz przystąpieniu rybackich LGR do konkursu na wybór LSR finansowanych z EFMRA. Szczególną...

Czytaj całość
10.03.2023

Umowa na Wsparcie Przygotowawcze podpisana!

Pragniemy poinformować, iż w dniu 10 marca 2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została podpisana przez Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej umowa przyznania pomocy w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja w 2023 r., w tym w zakresie kosztów na przygotowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027. Pozyskane środki w ramach Wsparcia przygotowawczego -...

Czytaj całość
03.03.2023

NGR w nowym okresie programowania PO RYBY 2021-2027

Pragniemy poinformować, że na posiedzeniu WZC w dniu 28 lutego 2023 r. członkowie NGR podjęli uchwałę o przystąpieniu NGR do nowego okresu programowania i opracowania LSR realizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, finansowanej wyłącznie z EFMRA.   

Czytaj całość