Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.03.2019

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 marca 2019 r.

W dniu 18 marca 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 24/2019 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji niezgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do do...

Czytaj całość
07.02.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 24/2019 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. Liczba złożonych wniosków: 4 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 558.021,71 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 398.662,00 zł  

Czytaj całość
28.12.2018

Nabór wniosków nr 24/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 24/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość