Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
28.02.2019

Umowa o dofinansowanie NGR - "Koszty bieżące i aktywizacja"

Realizując zapisy umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17 maja 2016 r. wraz z aneksami, poniżej zamieszczamy informacje o planowanym wykorzystaniu środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" NGR na poszczególne lata:

Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2016 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2017 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2018 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2019 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2020 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2021 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2022 r.
Koszty bieżące i aktywizacja NGR - budżet na 2023 r.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - załącznik do umowy o dofinansowanie "Koszty bieżące i aktywizacja":

harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2017 r.
harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2018 r.
harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2019 r.
harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2020 r.
harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2021 r.
harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2022 r.
harmonogramy działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych na 2023 r.