Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.02.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 17 lutego 2020

W dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 20.12.2019 r. – 10.01.2020 r. P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką - nabór nr 34/2020 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protok...

Czytaj całość
14.01.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 34/2020 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką Liczba złożonych wniosków: 1 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 300.000,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 300.000,00 zł

Czytaj całość
05.12.2019

Nabór wniosków nr 34/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 34/2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość