Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
02.06.2021

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 25 maja 2021

W dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 7-21.04.2021 r. P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi – nabór nr 44/2021 Lista operacji zogodnych z LSR Lista operacji wybranyc...

Czytaj całość
22.04.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 44/2021 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Liczba złożonych wniosków: 2 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 100.170,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 197.843,16 zł

Czytaj całość
23.03.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 44/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 44/2021 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość