Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.06.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 7/2018 P II.4.2 Lokalna certyfikacja produktów rybactwa: Limit z ogłoszenia o naborze:120 000,00 zł W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.

Czytaj całość
12.04.2018

Nabór wniosków nr 7/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podm...

Czytaj całość