Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.02.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 4 lutego 2019 r.

W dniu 4 lutego 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P II.2.4 Rozbudowa bazy żywieniowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR – nabór nr 15/2019 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r. Protokół Komisji Skrutac...

Czytaj całość
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 15/2019 P II.2.4 Rozbudowa bazy żywieniowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 1 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 80 827,45 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł

Czytaj całość
26.11.2018

Nabór wniosków nr 15/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość