Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.08.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 30/2019   Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR   Na podstawie ocenionych operacji w ramach naboru 30/2019 operacja...

Czytaj całość
09.07.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 30/2019 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 5 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 328.277,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 353.548,00 zł

Czytaj całość
10.06.2019

Nabór wniosków nr 30/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 30/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość