Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
02.06.2021

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 25 maja 2021

W dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 7-21.04.2021 r. P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 42/2021 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji niezgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Li...

Czytaj całość
22.04.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 42/2021   P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 5 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 336.238,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.106.637,32 zł

Czytaj całość
23.03.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 42/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 42/2021 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość