Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
02.06.2021

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 25 maja 2021

W dniu 25 maja br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 7-21.04.2021 r.

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 42/2021

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji niezgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR


Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 25.05.2021 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 25.05.2021 r.