Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.06.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 1 czerwca 2022 r.

W dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu przeprowadzonego w dniach 4-13.05.2022 r. P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi - nabór nr 52/2022 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wy...

Czytaj całość
16.05.2022

Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dofinansowania w ramach naboru 52/2022

Nabór nr 52/2022   P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Liczba złożonych wniosków: 2 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 97 016,84 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 107 785,00 zł

Czytaj całość
19.04.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 52/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 52/2022 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość