Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Aktualne nabory

Obecnie NGR nie przyjmuje wniosków o dofinansowanie w ramach naborów.