Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
03.04.2017

Dokumenty Inne

UMWW zaleca opisywanie faktur na drugiej stronie dokumentu. Istotnymi elementami opisu są:
  • nr umowy o dofinansowanie,
  • nazwa funduszu (EFR)
  • nazwa środka (Oś Priorytetowa 4 PO RYBY 2007-2013, środek 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Rozwoju obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
  • nr faktury,
  • opis merytoryczny wydatku,
  • kwalifikowalność wydatku.

Przypominamy naszym beneficjentom, że umowa o dofinansowanie podpisana przez nich z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zobowiązuje do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki (zgodnie z art. 32 rozporządzenia 498/2007). Mówi o tym również jeden z punktów kryteriów wyboru operacji, który większość wnioskodawców potwierdziła („Czy wnioskodawca złożył oświadczenie o rozpowszechnianiu informacji nt. uzyskanego wsparcia np. poprzez umieszczanie tablic, banerów, naklejek informacyjnych i innych wg wzoru ustalonego przez NGR?”)

Na materiałach informacyjnych powinny się znaleźć: logo NGR, flaga unijna, znak PO RYBY oraz napis informujący o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Rybacki. Wzory podajemy w załącznikach poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w Biurze NGR można otrzymać gotowe naklejki samoprzylepne informujące o wsparciu (w trzech formatach) oraz tabliczki z tworzywa, odporne na warunki zewnętrzne.