Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
19.01.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 11 stycznia 2022 r.

W dniu 11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 10-25.11.2021 r.  P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 47/2021 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posie...

Czytaj całość
26.11.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 47/2021 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba złożonych wniosków: 6 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 444.844,18 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 442.895,24 zł  

Czytaj całość
26.10.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 47/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 47/2021 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość