Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.02.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 17 lutego 2020

W dniu 17 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 20.12.2019 r. – 10.01.2020 r. P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - nabór nr 31/2020  Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych d...

Czytaj całość
14.01.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 31/2020  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa Liczba złożonych wniosków: 1 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 196.423,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 58.750,00 zł

Czytaj całość
05.12.2019

Nabór wniosków nr 31/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 31/2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką   Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji prze...

Czytaj całość