Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.04.2017

Dokumenty rozliczające

Zasady promocji i oznakowania projektów PO Ryby 2014-2020

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Wzory formularza wniosku o płatność w ramach PO RYBY 2014-2020 znajdują się tutaj.

Wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020 znajdują się tutaj.


Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. znajduje się tutaj.

Nowe zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - nowa wersja stanowi doprecyzowanie wcześniejszych zasad i obowiązuje od dnia 23.06.2021 r. znajdują się tutaj.