Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.07.2023

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 30 czerwca 2023 r.

W dniu 30 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach naboru nr 62/2023. P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa - nabór nr 62/2023 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół...

Czytaj całość
07.06.2023

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 62/2023  P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa Liczba złożonych wniosków: 1 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 78.000,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 74.349,00 zł

Czytaj całość
10.05.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 62/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 62/2023 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość