Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

IV Nabór wniosków - 13 marca - 12 maja 2012 r.

W dniu 13 czerwca 2012 r. odbradował Komitet NGR ocenione zostały wnioski złożone w ramach IV naboru:


 - nabór IV - działań 4.1.1 - zakresu projektów infrastrukturalnych i miękkich dla podmiotów publicznych, oraz 4.1.4 - zakresu operacji dotyczących ochrony środowiska. W obu zakresach suma wnioskowanej pomocy nie przekroczyła limitu na nabór, wszystkie wnioski uznane zostały za zgodne z Lokalną Strategią, wszystkie zostały więc wybrane do realizacji. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe listy rankingowe - są to jednak wyniki wstępne - ocena punktowa może ulec zmienie w wyniku weryfikacji przez komisję skrutacyjną lub rundy odwołań. Nie zmieni to faktu, że wszystkie wnioski zostały wybrane do realizacji, zmianie może ulec jedynie kolejność na liście.

Wstępna lista rankingowa 4.1.1
Wstępna lista rankingowa 4.1.4


   W odróżnieniu od poprzednich naborów, tym razem żaden z wniosków nie został uznany za niezgodny ze Strategią, nie było też przypadku w którym członkowie Komitetu mieliby wątpliwości w tym zakresie. Wyraźnie widać wzrost jakości wniosków, co wynika zapewne z przeprowadzonych przez NGR szkoleń oraz faktu, że potencjalni beneficjenci chętniej korzystają z pomocy biura - do czego zachęcamy. W wyniku ciągłego poprawiania procedur oceny, prace Komitetu przebiegają coraz sprawniej, również jakość oraz kompletność dokumentacji składanej przez beneficjentów poprawia się z każdym konkursem, co wpływa również na przebieg oceny - im więcej informacji wynika z dokumentacji, tym łatwiej obronić jest spełnienie przez operację kryteriów - co przekłada się na ostateczną punktację. Kompletna dokumentacja jest więc we wspólnym interesie - członkom Komitetu łatwiej jest przyznać punkty za dane kryterium, operacja ma większe sznase na realizację (w tym uznanie jej za zgodną z LSROR), beneficjent ma szanse na wyższą punktację i wybór operacji do realizacji. Zachęcam więc kolejnych beneficjentów do dalszego udoskonalania wniosków.

                                                                                                                                                              Serdecznie pozdrawiam

                                                                                                                                                                    Ziemowit Pirtań
                                                                                                                                                         Przewodniczący Komitetu  

Protokół z posiedzenia Komitetu NGR z 13.06.2012
Uchwała nr 9
Uchwała nr 10
Załącznik do uchwały nr 9
Załącznik do chwały nr 10
Protokół Komisji Skrutacyjnej