Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
22.03.2022

Dodatkowe środki z różnicy kursowej na ochronę środowiska

Informujemy, że Rada NGR, biorąc pod uwagę zainteresowanie środkami w ramach LSR, przydzieliła dodatkowe środki z różnicy kursowej w wysokości 97.016,84 zł (wg kursu euro z dnia 28.02.2022) na przedsięwizięcie P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. Nabór w tym zakresie zostanie ogłosz...

Czytaj całość
08.09.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 31.08-07.09.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
11.08.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 11-20.08.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
13.07.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 13-27.07.2021

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU Z RÓŻNICAMI KURSOWYMI Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z przyznania dodatkowych środków pochodzących z tzw. różnic kursowych...

Czytaj całość
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność,...

Czytaj całość
30.12.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 30.12.2020-08.01.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
02.11.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-15.11.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-15.11.2020  Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, która wynika przede wszystkim z wolnych środków, które pozostały po przeprowadzonych naborach wniosków oraz możliwości dokonania przesunięć w bu...

Czytaj całość
08.09.2020

Wyniki konsultacji społecznych

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR czyli na dofinansowanie operacji, wpłynęły wnioski i opinie, z których wynika, że większość wolnych środków pokrywa się z zapotrzebowaniem na realizację operacji. Podobnie jest ze wskaźnikami produktu, które pozostały jeszcze do realizacji. W związku z powyższym Zarząd NGR podjął decyzję...

Czytaj całość
14.08.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 14-28.08.2020

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR   Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika m.in. z planowanych przesunięć w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju. Nadnotecka Grupa Rybacka dysponuje środkami...

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 03-10.03.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność,...

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 03-10.03.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
03.02.2020

Zmiany w LSR na wniosek SWW 

Informujemy, że SWW zwrócił się do NGR z zaleceniem skorygowania błędu polegającego na nie wpisaniu w Planie działania przy wskaźniku Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR w kolumnie Poddziałanie/zakres programu zapisu odnoszącego się do rodzaju projektu, za pomocą którego ten wskaźnik będzie realizowany czyli do Współpracy. Błąd ten powstał przy aktualizacji LS...

Czytaj całość