Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
08.09.2020

Wyniki konsultacji społecznych

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR czyli na dofinansowanie operacji, wpłynęły wnioski i opinie, z których wynika, że większość wolnych środków pokrywa się z zapotrzebowaniem na realizację operacji. Podobnie jest ze wskaźnikami produktu, które pozostały jeszcze do realizacji. W związku z powyższym Zarząd NGR podjął decyzję...

Czytaj całość
14.08.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 14-28.08.2020

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR   Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika m.in. z planowanych przesunięć w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju. Nadnotecka Grupa Rybacka dysponuje środkami...

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 03-10.03.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
03.03.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 03-10.03.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność,...

Czytaj całość
03.02.2020

Zmiany w LSR na wniosek SWW 

Informujemy, że SWW zwrócił się do NGR z zaleceniem skorygowania błędu polegającego na nie wpisaniu w Planie działania przy wskaźniku Liczba inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR w kolumnie Poddziałanie/zakres programu zapisu odnoszącego się do rodzaju projektu, za pomocą którego ten wskaźnik będzie realizowany czyli do Współpracy. Błąd ten powstał przy aktualizacji LS...

Czytaj całość
17.01.2020

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 17-21.01.2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, przygotowany przez Zarząd NGR. Zmiany w LSR spowodowane są nie wyrażeniem zgody Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przesunięcie środków z projektów współpracy na koszty bieżące i aktywizację, które NGR zaproponow...

Czytaj całość
29.11.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 29.11-06.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Radę NGR.  Zmiana zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wynika przede wszystkim z: konieczności przesunięcia środków w ramach przedsięwzięć, bi...

Czytaj całość
29.11.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 29.11-06.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji, opracowany przez Radę NGR. Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru operacji dotyczy przede wszystkim dostosowania nazw i opisów niektórych kryteriów do wskaźników realizacji celów ujętych w LSR, zmiany ich wartości...

Czytaj całość
07.11.2019

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR 07-17.11.2019

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR - uwagi i opinie można zgłaszać  do 17 listopada br. Informacje szczegółowe o konsultacjach wraz z LSR oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują sie tutaj.

Czytaj całość
23.10.2019

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji 23.10-06.11.2019

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji - uwagi i opinie można zgłaszać do 6 listopada br. Informacje szczegółowe o konsultacjach wraz z LSR oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują sie tutaj. Informacje szczegółowe o konsultacjach w sprawie zmian w lokalnych kryteriach tutaj.  

Czytaj całość
18.10.2019

Przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR - uwagi i opinie można zgłaszać do 22 października br. Informacje szczegółowe o konsultacjach wraz z LSR oraz formularzem zgłoszeniowym znajdują sie tutaj.

Czytaj całość
15.10.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 15-22.10.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, informuje o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, beneficjenci i pracownicy biura NGR, wszys...

Czytaj całość