Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.11.2023

Konsultacje projektu aktualizacji LSR 29.11-06.12.2023

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość
26.06.2023

Informacja dot. konsultacji społecznych w zakresie zainteresowania środkami w ramach wdrażania LSR

W odniesieniu do informacji o konsultacjach społecznych w zakresie zainteresowania środkami w ramach wdrażania LSR, jakie odbyły się w okrrsie 06.06 - 16.06.2023, informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił, aby o uzgodnienie terminów naborów wniosków o dofinansowanie LGD występowały najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. z uwagi na konieczność rozliczenia wszystkich operacji...

Czytaj całość
06.06.2023

Konsultacje społeczne w zakresie zainteresowania środkami w ramach wdrażania LSR 06.06 - 16.06.2023

Szanowni Państwo. Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć objętych wdrażaniem LSR, wskazanych w poniższym wykazie.   Do wykorzystania będą środki odzyskane po odmowach udzielenia pomocy przez SWW, rozwiąz...

Czytaj całość
07.04.2023

Wyniki konsultacji społecznych

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR, Zarząd NGR podjął decyzję o postawieniu w naborach aktualnie wolnych środków, pozostałych po niewykorzystanym budżecie w ramach LSR, bez konieczności przeprowadzania procesu aktualizacji LSR. Dodatkowo Rada NGR podzieliła środki z różnicy kursowej, biorąc pod uwagę wnioski złożone w...

Czytaj całość
28.03.2023

Konsultacje społeczne w zakresie zainteresowania środkami w ramach budżetu LSR 28.03 - 04.04.2023

Szanowni Państwo. Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat zainteresowania realizacją operacji w ramach przedsięwzięć objętych wdrażaniem LSR, wskazanych w poniżej.   Na chwilę obecną kwota wolnych środków możliwych do postawienia w kolejnych naborach wynosi 341 0...

Czytaj całość
18.11.2022

Wyniki konsultacji społecznych

Informujemy, że w wyniku konsultacji dotyczących zainteresowania wykorzystaniem środków w ramach wdrażania LSR wpłynęły wnioski i opinie, z których wynika, że większość wolnych środków pokrywa się z zapotrzebowaniem na realizację operacji. W związku z powyższym Zarząd NGR podjął decyzję o postawieniu aktualnie wolnych środków w naborach bez konieczności przeprowadzania procesu aktualizac...

Czytaj całość
02.11.2022

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 02-16.11.2022 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ BUDŻETU Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z niewykorzystanego budżetu. W ramach LSR wolne kwoty środków wynosz...

Czytaj całość
05.09.2022

Środki na kolejne nabory podzielone

W nawiązaniu do konsultacji społecznych w zakresie aktualizacji LSR oraz podziału środków z różnicy kursowej, uprzejmie informujemy, że łączna kwota wolnych środków w wysokości 907.347,33 zł została podzielona w niżej określony sposób: Zarząd NGR postanowił postawić w kolejnych naborach środki pozostałe po niewykorzystanym budżecie w ramach LSR, bez konieczności dokonywania jej...

Czytaj całość
22.08.2022

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych w ramach zmian w LSR do 25 sierpnia

Informujemy, że przedłużeniu ulega termin składania uwag i wniosków w sprawie zmian w LSR do 25 sierpnia. Informacje o konsulacjach tutaj.

Czytaj całość
12.08.2022

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 12-21.08.2022

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR W ZWIĄZKU Z RÓŻNICAMI KURSOWYMI ORAZ ŚRODKAMI ODZYSKANYMI Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR, której konieczność przeprowadzenia wynika przede wszystkim z przyznania dodatkowych środków pochod...

Czytaj całość
22.03.2022

Dodatkowe środki z różnicy kursowej na ochronę środowiska

Informujemy, że Rada NGR, biorąc pod uwagę zainteresowanie środkami w ramach LSR, przydzieliła dodatkowe środki z różnicy kursowej w wysokości 97.016,84 zł (wg kursu euro z dnia 28.02.2022) na przedsięwizięcie P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi. Nabór w tym zakresie zostanie ogłosz...

Czytaj całość
08.09.2021

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 31.08-07.09.2021

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, inst...

Czytaj całość