Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.11.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji, opracowany przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR. Aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru operacji dla celów B, C, D wynika z konieczności dostosowania nazw przedsięwzięć do nowych nazw, planowanych do zmiany...

Czytaj całość
04.10.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organi...

Czytaj całość
03.10.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgł...

Czytaj całość
20.08.2018

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarz...

Czytaj całość
22.12.2017

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurami aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR oraz ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji udostępnia do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem. projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem. Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizac...

Czytaj całość
15.12.2017

Informacja o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji informuje o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i...

Czytaj całość
17.10.2017

Aktualizacja LSR / zmiana kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarz...

Czytaj całość