Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
20.08.2018

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarz...

Czytaj całość
22.12.2017

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurami aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR oraz ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji udostępnia do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem. projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem. Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizac...

Czytaj całość
15.12.2017

Informacja o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji informuje o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i...

Czytaj całość
17.10.2017

Aktualizacja LSR / zmiana kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarz...

Czytaj całość