Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.11.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji 29.11-06.12.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji, opracowany przez Radę NGR.

Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru operacji dotyczy przede wszystkim dostosowania nazw i opisów niektórych kryteriów do wskaźników realizacji celów ujętych w LSR, zmiany ich wartości punktowej w taki sposób, aby bardziej punktować operacje, realizujące te wskaźniki, które nie zostały jeszcze osiągnięte (punkty gastronomiczne, działalność wodna i wędkarska, atrakcja turystyczna, przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych). Dodatkowo zmiany dotyczą warunków spełnienia kryterium Czy wnioskodawca jest aktywnym członkiem NGR?, które wynikają z zaleceń i rekomendacji z raportu ewaluacyjnego LSR.

Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, beneficjenci i pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarze NGR (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież (gmina wiejska) i Czarnków (gmina wiejska). Zapraszamy szczególnie przedstawicieli sektora rybackiego.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 29.11.2019 r. do 06.12.2019 r. do godziny 12:00  na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej informacji (preferowane) lub w dowolnej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub osobiście w biurze NGR.

Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmian kryteriów wyboru operacji, które odbędzie się w Biurze NGR przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, w dniu 06.12.2019 r. od godz. 12:00 do 13:00.

Materiały do pobrania tutaj.
 
W imieniu Zarządu NGR
Prezes Zarządu
Wojciech Jóźwiak