Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
13.04.2023

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 5 kwietnia 2023 r.

W dniu 5 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naboru nr 58/2023. P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa - nabór nr 58/2023 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół...

Czytaj całość
14.03.2023

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 58/2023  P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa Liczba złożonych wniosków: 2 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 381 840,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 277 627,00 zł

Czytaj całość
10.02.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 58/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 58/2023 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość