Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
28.02.2019

Wykorzystanie środków finansowych NGR - "Koszty bieżące i aktywizacja"

Realizując zapisy paragrafu 5 ust.1 pkt 24 lit. b) umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17 maja 2016 r. wraz z aneksami, poniżej zamieszczamy informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" NGR na poszczególne lata:

wykorzystanie środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" w 2016 r.
wykorzystanie środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" w 2017 r.
wykorzystanie środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" w 2018 r.
wykorzystanie środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" w 2019 r.
wykorzystanie środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" w 2020 r.
wykorzystanie środków finansowych w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" w 2021 r.