Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
16.07.2018

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 9 lipca 2018 r.

W dniu 9 lipca 2018 r. Rada NGR oceniła wnioski złożone w ramach naboru nr 6/2018 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej:   Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji niezgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji niewybranych do dofin...

Czytaj całość
04.06.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o złożonych wnioskach w ramach naboru nr 6/2018 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: Liczba złożonych wniosków: 14 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 2 046 340,67 zł Limit z ogłoszenia o naborze: 1 800 000,00 zł  

Czytaj całość
12.04.2018

Nabór wniosków nr 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podm...

Czytaj całość