Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 12/2019  P II.2.1. Rozbudowa bazy noclegowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR  Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.

Czytaj całość
26.11.2018

Nabór wniosków nr 12/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość