Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 12/2019  P II.2.1. Rozbudowa bazy noclegowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR 

Limit środków z ogłoszenia o naborze: 125 000,00 zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.