Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
22.08.2023

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach naboru nr 66/2023. Nabór nr 66/2023 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką - nabór nr 66/2023 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach L...

Czytaj całość
09.08.2023

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 66/2023 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką Liczba złożonych wniosków: 1 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 363.879,30 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 112.549,00 zł

Czytaj całość
12.07.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 66/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 66/2023 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość