Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
14.06.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 1 czerwca 2022 r.

W dniu 1 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 6-20.04.2022 r. P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - nabór nr 50/2022 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posiedzenia Rady NG...

Czytaj całość
21.04.2022

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 50/2022 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba złożonych wniosków: 2 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 46.985,06 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 71.175,00 zł

Czytaj całość
22.03.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 50/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 50/2022 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość