Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.04.2022

Wyjazd studyjny na Litwę

Operacja współfinansowana w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Projekt współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie Litwy” Nr umowy o dofinansowanie: 00006-6523.3-SW1500007/21/22 z dnia 26.04.2022 r. Celem wizyty studyjnej będzie nawiązanie współpracy międzynarodowej między Lokalnymi Grupami Działania, służącej wsp...

Czytaj całość