Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.06.2018

Nabór wniosków nr 11/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2018 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 11/2018 P II.4.5 Działania edukacyjne: Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.

Czytaj całość