Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

Edukacja przyrodnicza

Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Drawieńskim Parku Narodowym.

W 2013 r. Nadnotecka Grupa Rybacka planuje zrealizować projekt związany z doposażeniem istniejącego ośrodka edukacyjnego, znajdującego się w miejscowości Ostrowiec w Drawieńskim Parku Narodowym. Koszt tego projektu to 42 500 zł.

Na terenie Parku funkcjonują 3 grupy rybackie. DPN zajmuje część gminy Człopa, wchodzącej w skład NGR.

Projekt opierałby się przede wszystkim na współpracy z LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”, na terenie której znajduje się znaczna część Parku. Niewykluczone jest też pozyskanie w przyszłości do tego przedsięwzięcia również LGR „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszcznie. Projekt idealnie wpisuje się w założenia środka 4.2, gdyż Park ten znajduje się na terenach wielu grup rybackich, a jego głównym celem jest rozwój wspólnego obszaru zależnego od rybactwa pod względem turystycznym, edukacyjnym i promocyjnym.
Więcej na temat tego projektu w załączniku poniżej.

Ośrodek edukacyjny DPN

Nadnotecka Grupa Rybacka, we współpracy z LGR Pojezierze Dobiegniewskie, rozpoczęła projekt pt. "Doposażenie ośrodka edukacyjnego w Drawieńskim Parku Narodowym". Ośrodek mieści się w pięknie odrestaurowanym budynku o konstrukcji szachulcowej, w miejscowości Ostrowiec (Ostrowite), na terenie DPN. Z funduszy naszej grupy zakupiono meble z rysunkami ryb, tablice edukacyjne z wizerunkami zwierząt zamieszkujących teren Parku oraz zabawki edukacyjne (puzzle, układanki, stemple, "Leśne koło fortuny"). W trakcie uroczystego przekazania wyposażenia wręczymy pracownikom DPN również sprzęt audiowizualny. Z kolei nasi partnerzy projektu z LGR Pojezierze Dobiegniewskie przekażą do ośrodka wyposażenie laboratorium.

Nowe wyposażenie ośrodka będzie służyło w trakcie bezpłatnych zajęć edukacji przyrodniczej, jakie prowadzone są dla dzieci i młodzieży przez pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego. Już teraz zapraszamy grupy szkolne z obszaru działania NGR do odwiedzania ośrodka edukacyjnego w Ostrowcu, na terenie DPN.
 

Doposażenie ośrodków edukacji leśnej lub ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych przy nadleśnictwach na obszarze NGR.

W 2013 r. Nadnotecka Grupa Rybacka planuje realizację projektu związanego z doposażeniem ośrodków edukacji leśnej lub ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, funkcjonujących przy nadleśnictwach na obszarach zależnych od rybactwa. Projekt zakłada doposażenie istniejących ośrodków m. in. w meble, materiały edukacyjne (np. tablice dydaktyczne), elementy infrastruktury zewnętrznej (np. tablice edukacyjne, zestawy interaktywne, elementy ścieżek edukacyjnych, małe amfiteatry, miejsca na ognisko, kosze na śmieci itp.), głównie o tematyce związanej z celami, jakie spełniać mają nadleśnictwa tj. ochroną lasu, ochroną przyrody, ochroną przed pożarem, hodowlą lasu, łowiectwem. Wśród tak obszernej tematyki znajdą się również zagadnienia dotyczące środowiska wodnego – ryby. Koszt całkowity projektu to 34 780 zł.

Szczegółowy opis tego projektu: Doposażenie ośrodków edukacyjnych nadleśnictw

Pierwsze tablice zawieźliśmy już do Nowej Szwecji, do siedziby Nadleśnictwa Płytnica. Już następnego dnia zostały zamontowane - część przy siedzibie nadleśnictwa, część przewieziono do Wrzosów, gdzie funkcjonuje już ścieżka edukacyjna przy polu biwakowym nad jeziorem Krąpsko Średnie. Tablice opisują ichtiofaunę naszych wód, zwierzęta leśne, retencję, zanieczyszczenie środowiska, typy gleb leśnych. Jest też dendrofon, instrument wykonany z jednakowych kawałków drewna, pochodzącego z różnych gatunków drzew. Ze wzbogaconej oferty edukacyjnej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy odwiedzający nadleśnictwo placówkę we Wrzosach. Tablice będą też wykorzystywane przez leśników w trakcie prowadzonych przez nich lekcji przyrody, na które przyjeżdżają wycieczki szkolne.  
W linku poniżej informacja opatrzona fotografiami:

Edukacja w lasach

Artykuły sponsorowane w prasie nt. programów edukacji przyrodniczej:

"Głos Gorzowa"
"Tygodnik Pilski"

Oznakowanie wód na obszarze NGR

Na terenie działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej od 2013 roku funkcjonuje stworzony przez nas system oznakowania wód – jezior i rzek. Tworzą go tablice informacyjne oraz strzałki kierujące do zbiornika. Jest to – według naszej wiedzy – największy jednorodny system oznakowania, bo obejmujący obszar siedmiu gmin.

„Oznakowanie jezior na obszarze NGR” wpisuje się w grupę projektów dotyczących edukacji przyrodniczej. Był on częścią większego zadania - „Działania informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego lub działalności LGR”. Projekt wpisał się też w założenia jednego z programów wewnętrznych naszego stowarzyszenia pn. „Zintegrowana promocja obszaru NGR”.
W  ramach projektu na terenie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oznakowano 34 jeziora i 3 rzeki. Większością oznakowanych wód zarządza Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego, ale użytkownikami kilku jezior są gminy: Drawsko, Szydłowo i Trzcianka. Oznakowano też jedno jezioro, którego użytkownikiem jest przedsiębiorstwo „Leśnik” Wojciecha Rożka. Posadowienie tablic i kierunkowskazów wymagało też zgody właściciela gruntów, najczęściej były to nadleśnictwa i gminy.

Oznakowane zostały następujące jeziora: Królewskie, Kolędy Królewskie, Perliste, Raduń Duży, Raduń Mały, Ostrowieckie Płytkie, Ostrowiec Mały, Sarcz, Okunie, Rodran Duży, Kochlin Duży, Linowe,Młyński Staw, Bukowo Duże, Stobno, Jeziorko, Lubno Małe, Ostrowiec Duży, Dzierżążno, Cegielnia, Ostrowiec Płytki, Głębokie, Łabędzie, Żabie, Długie, Rakowe Małe, Kowalskie, Trzebiń,  Miejskie (Człopa), Bąblino, Mositko, Marylin, Żwirkowe i Skrzatusz. Nad niektórymi z jezior  ustawiono po dwie tablice. Oznakowano też trzy rzeki: Bukówkę, Dobrzycę i Piławę.

Strzałki kierunkowe zostały wykonane z drewna, natomiast tablice z trwałego tworzywa. Wszystkie stelaże zrobiono z drewna. Tablice ustawiono tuż przy wodzie lub – jeśli nie ma dojazdu do samego jeziora – przy drodze dojazdowej albo wyznaczonym parkingu leśnym. Na planszy umieszczono kształt jeziora i opis, który zawiera powierzchnię zbiornika (przy zarośniętych jeziorach wprowadzono dodatkowo powierzchnię lustra wody), średnią i maksymalną głębokość, ukształtowanie i charakter dna, typ zbiornika i wykaz najpopularniejszych gatunków ryb.

Wartość całego projektu wyniosła ponad 70.000 złotych. Z chwilą ustawienia tablic pieczę nad nimi objęli użytkownicy oznakowanych wód.