Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
04.04.2017

NGR w przedszkolach

„NGR w przedszkolach” to jedno z zadań własnych opracowanych i przyjętych przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Działanie to składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest cykl wizyt pracowników NGR w placówkach przedszkolnych na terenie gmin należących do obszaru działania stowarzyszenia i przeprowadzenie tam zajęć dla najstarszej grupy wiekowej. O wyznaczenie placówek poprosiliśmy władze oświatowe każdej z siedmiu gmin.

Tematyką zajęć jest życie ryb, zróżnicowanie gatunkowe tej grupy zwierząt, praca rybaka, cykl życia w stawie oraz udział potraw rybnych w zdrowej diecie. Zajęcia obejmują krótkie pogadanki, gry i zabawy ruchowe, pląsy związane z tym tematem, zabawę z tablicą interaktywną, zajęcia plastyczne (kolorowanki z rybami) oraz przekazanie dzieciom informacji o pielęgnacji ryb akwariowych. Projekt zakłada też przekazanie każdemu odwiedzanemu przedszkolu tablicy interaktywnej, kompletu pięciu pluszowych ryb, wyposażonego akwarium z rybką oraz kolorowanek i piórników z kredkami.

W drugim etapie tego zadania przedszkolaki odwiedzą gospodarstwo rybackie, gdzie zapoznają się z praca rybaka i organizacja gospodarstwa. Jeżeli odwiedzane gospodarstwo prowadzi działalność gastronomiczną, w trakcie wycieczki dzieci zjedzą posiłek z potrawą rybną. Jeśli odwiedzane gospodarstwo nie prowadzi gastronomii, Nadnotecka Grupa Rybacka zakupi u rybaka surowiec rybny do przyrządzenia posiłku rybnego w przedszkolnej kuchni.