Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
13.04.2023

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 5 kwietnia 2023 r.

W dniu 5 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach naborów nr 59/2023.  P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 59/2023 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 05.04.2023 r....

Czytaj całość
14.03.2023

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 59/2023 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 4 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 84 813,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 93 296,30 zł

Czytaj całość
10.02.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 59/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 59/2023 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość