Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
28.02.2019

Plan komunikacji

Realizując zapisy paragrafu 5 ust.1 pkt 24 lit. k) umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17 maja 2016 r. wraz z aneksami, poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji planu komunikacji na poszczególne lata:

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 r.