Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
28.02.2019

Plan komunikacji

Realizując zapisy paragrafu 5 ust.1 pkt 24 lit. k) umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15 z dnia 17 maja 2016 r. wraz z aneksami, poniżej zamieszczamy harmonogramy realizacji planu komunikacji na poszczególne lata:

Harmonogramy realizacji planu komunikacji na 2016 r.
Harmonogramy realizacji planu komunikacji na 2017 r.
Harmonogramy realizacji planu komunikacji na 2018 r.
Harmonogramy realizacji planu komunikacji na 2019 r.