Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Rybacka LSR 2016-2023

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 wraz z załącznikami.

Materiały do pobrania: