Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.10.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 39/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi W ramach naboru nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Czytaj całość
30.09.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 39/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 39/2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość