Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.02.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 4 lutego 2019 r.

W dniu 4 lutego 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa – nabór nr 21/2019 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 04.02.2019 r. Pro...

Czytaj całość
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 21/2019 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa   Liczba złożonych wniosków: 3 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 859 890,00 zł Limit środków z ogłoszenia o naborze: 581 121,00 zł Jeden wniosek został wycofany w związku z czym: Liczba złożonych wniosków: 2 Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 769.340,00 zł

Czytaj całość
26.11.2018

Nabór wniosków nr 21/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 21/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość