Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
26.08.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Rada NGR oceniła złożone wnioski. Listy ocenionych operacji oraz protokoły z posiedzenia znajdują się poniżej: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi  – nabór nr 28/2019 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół...

Czytaj całość
09.07.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 28/2019 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi Liczba złożonych wniosków: 1 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 119.937,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 99.049,00 zł

Czytaj całość
10.06.2019

Nabór wniosków nr 28/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 28/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość