Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.03.2017

Strategia

Lokalna Strategia (skr. LSROR) stanowi podstawę wyboru Stowarzyszenia do wdrażania osi 4 PO "Ryby" na naszym terenie. Jej zapisy są prognozą oczekiwanych kierunków rozwoju obszaru działania, na których wsparcie będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach wniosków ocenianych przez Komitet NGR.

Zachęcamy do lektury słowniczka pojęć, który będzie pomocny w zrozumieniu specyficzych pojęć z jakimi będziecie się Państwo spotykać zarówno w Strategii, jak i podczas ubiegania się o wsparcie.