Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
19.01.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 11 stycznia 2022 r.

W dniu 11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 10-25.11.2021 r. P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 48/2021 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji niezgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Lista...

Czytaj całość
26.11.2021

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 48/2021 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 7 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 97.025,09 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 128.723,60 zł Po wycofaniu 1 wniosku przez wnioskodawcę: Liczba złożonych wniosków: 6 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 97.025,09 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 86.223,60 zł  

Czytaj całość
26.10.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 48/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 48/2021 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez po...

Czytaj całość