Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
19.01.2022

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 11 stycznia 2022 r.

W dniu 11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 10-25.11.2021 r.

P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR - nabór nr 48/2021

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji niezgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR
Lista operacji niewybranych do dofinansowania w ramach LSR
Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 11.01.2022 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 11.01.2022 r.