Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.12.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 3 grudnia 2020 r.

W dniu 3 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 14.10.2020 r. – 28.10.2020 r. P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 40/2020 Lista operacji zgodnych z  LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR Protokół z posiedzenia R...

Czytaj całość
29.10.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 40/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 3 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 830.604,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 533.736,00 zł

Czytaj całość
30.09.2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 40/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 40/2020 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość