Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
29.10.2020

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 40/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR

Liczba złożonych wniosków: 3
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 830.604,00 zł
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 533.736,00 zł