Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
22.07.2021

Wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna

 Projekt współpracy pt. „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania LSR na przykładzie RLGD Opolszczyzna” Nr umowy o dofinansowanie: 00004-6523.3-SW1500006/21 z dnia 22.07.2021 r.   Celem wizyty studyjnej będzie podniesienie kompetencji, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja i integracja rybaków z obszaru NGR i RLGD „Opolszczyzna”, co zrealizowane zostan...

Czytaj całość