Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
12.08.2019

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 13 sierpnia 2019 r.

Nabór nr 29/2019 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR już wkrótce

Czytaj całość
09.07.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 29/2019 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR Liczba złożonych wniosków: 6 Limit środków z ogłoszenia o naborze: 1.019.173,00 zł Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 1.395.077,00 zł

Czytaj całość
10.06.2019

Nabór wniosków nr 29/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 29/2019 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Nadnotecką Grupę Rybacką Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez pod...

Czytaj całość