Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.12.2020

Wyniki oceny wniosków - posiedzenie Rady NGR w dniu 3 grudnia 2020 r.

W dniu 3 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 14.10.2020 r. – 28.10.2020 r.

P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - nabór nr 40/2020

Lista operacji zgodnych z  LSR
Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach LSR

Protokół z posiedzenia Rady NGR w dniu 03.12.2020 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady NGR w dniu 03.12.2020 r.