Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
11.01.2019

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 21/2019 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
 
Liczba złożonych wniosków: 3
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 859 890,00 zł
Limit środków z ogłoszenia o naborze: 581 121,00 zł

Jeden wniosek został wycofany w związku z czym:

Liczba złożonych wniosków: 2
Łączna kwota wnioskowanej pomocy: 769.340,00 zł