Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
24.07.2018

Informacja o złożonych wnioskach

Nabór nr 11/2018 P II.4.5 Działania edukacyjne:

Limit środków z ogłoszenia o naborze: 120.000,00 zł
W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek.