Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
15.10.2019

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Informujemy, że UMWW zalecił dokonanie zmiany w nazwie kryterium 2.A.3.3 "Operacja spełniająca kryterium utworzenia nowych miejsc pracy przewiduje dodatkowe zatrudnienie kobiet" oraz w opisie kryterium 2.A.3.2  "Operacja przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy". W załączeniu pismo z zaleceniami UMWW.

Czytaj całość
03.10.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR 03-18.10.2019

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Konieczność jej przeprowadzenia wynika głównie z uwzględnienia zaleceń z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej LSR za lata 2016-2018, zwiększenia budżetu na koszty bieżące i aktywizację do 15% oraz przesunięć środk...

Czytaj całość
17.05.2019

Zmiany w LSR na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Informujemy, że Zarząd NGR w dniu 16 maja br. przyjał zmiany oraz tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, dokonane na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zmiany dotyczą wartości wkaźników Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy przez podmioty spoza sektora rybackiego (w tym samozatrudnienie) oraz Liczba kobiet zatrudnionych w wyniku realizacji operacji, które,...

Czytaj całość
18.04.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem.  Koniecznośźć zmiany zapisów LSR wynika przede wszystkim z zaleceń SWW dotyczących obniżenia budżetu LSR o 10% tj. 1.056.000,00 zł w związku z niezrealizowaniem I kamienia milowego (wskaźników i bud...

Czytaj całość
12.04.2019

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarz...

Czytaj całość
14.11.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR - II etap

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR i biuro NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytuc...

Czytaj całość
14.11.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji, opracowany przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR. Aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru operacji dla celów B, C, D wynika z konieczności dostosowania nazw przedsięwzięć do nowych nazw, planowanych do zmiany...

Czytaj całość
04.10.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą aktualizacji LSR, udostępnia do konsultacji projekt aktualizacji LSR wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian, opracowany przez Radę NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji LSR może zgłaszać lokalna społeczność, członkowie NGR, organy NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organi...

Czytaj całość
03.10.2018

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z procedurą ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, udostępnia do konsultacji projekt zmian kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia, opracowane przez Radę NGR, zatwierdzone przez Zarząd NGR.   Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgł...

Czytaj całość
20.08.2018

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na obszarz...

Czytaj całość
22.12.2017

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurami aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR oraz ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji udostępnia do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem. projekt aktualizacji kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem. Informujemy, że uwagi i opinie w sprawie projektu aktualizac...

Czytaj całość
15.12.2017

Informacja o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z zapisami procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji informuje o rozpoczęciu procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji może zgłaszać lokalna społeczność (obszar NGR obejmuje gminy: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, Trzcianka, Wieleń, Chodzież i...

Czytaj całość